Svečana podjela potvrda o školovanju

Dana 14.08.2020. godine u Hrvatskom domu u Siraču održana je svečana podjela potvrda o školovanju ženama koje su sudjelovale u edukacijama u sklopu projekta “UČIM, RADIM, POMAŽEM” (kodni broj: UP.02.1.1.05).

U organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Daruvar, u trajanju od 140 sati, polaznice su savladale teorijski i praktični dio edukacije te time stekle potvrde o školovanje.

Uspješno završenom edukcijom su stekle određena znanja koja će moći primijeniti prilikom zapošljava te time postati konkurentnije na tržištu rada.

15 žena je izrazilo želju osposobljavanja za zanimanje njegovatelja, dok je 10 žena uspješno završilo osposobljavanje za maserku.

Time je završena još jedna od aktivnosti projekta “UČIM, RADIM, POMAŽEM”. Iznos edukacija iznosi 91.500,00 kn i u cijelosti je sufinanciran sredstvima Europske Unije.